#

Digitalisering van bedrijfsprocessen is in deze tijden een groot onderwerp. Bedrijven zoeken naar verbetering van de productiviteit in verschillende afdelingen, variÎrend van verkoop en marketing tot personeelszaken. Door dagelijkse handelingen te optimaliseren leidt dit tot winst in snelheid en efficiÎntie.

Aangaande personeelszaken is modernisering van oude processen en systemen nodig om een gezonde en bevorderlijke werkomgeving te creÎren en te behouden. De vraag “waarom digitale transformatie voor personeelszaken?” kan op zoveel manieren worden beantwoord, zoals hieronder zal worden gemarkeerd.

Verschillende typen bedrijven worden geconfronteerd met verschillende typen uitdagingen als het gaat om de betrokkenheid van medewerkers, behoud en werving. PZ moet zoals we weten zichzelf telkens opnieuw uitvinden om de tred met de digitalisering van andere afdelingen op de werkplek bij te houden. De gewoonten van de consument veranderen voortdurend.

Werknemers hebben geen andere mogelijkheid dan hun systemen en handelingen te veranderen om te kunnen voldoen aan de steeds veranderende verwachtingen van hun klanten en opdrachtgevers. Sinds mensenheugenis verzorgt PZ de medewerker administratie. PZ professionals zijn gewoonlijk belast met verantwoordelijkheden als het rekruteren van nieuwe medewerkers, het ontslaan van bestaande werknemers, de verwerking van lonen, het regelen van opleidingen en verwerking van juridische kwesties met betrekking tot de medewerkers van het bedrijf.

Het leven van een gemiddelde werknemer in een bedrijf wordt altijd beheerd en tot op zekere hoogte gecontroleerd door de PZ. Vanwege dit heeft PZ door de jaren heen een slechte reputatie opgebouwd. PZ wordt door veel medewerkers meer als vijand in plaats van een vriend gezien. Vroeger was PZ er om kandidaten voor een nieuwe functie grondig te screenen en behield tevens bestaande werknemers in het oog om ervoor te zorgen dat zij zich hielden aan de principes en protocollen van het bedrijf. Deze ‘big brother’ – rol is een van de bepalende kenmerken van de afdeling Personeelszaken zoals wij die kennen.

Hoe BeÔnvloedt de Digitalisering PZ?

Talloze mensen voorspelden dat het totale digitaliseren van personeelszaken en de medewerker administratie tot de dood van PZ zou leiden. Zij beweren dat de functies in personeelszaken niet meer winstgevend zullen zijn wanneer digitale systemen worden ingevoerd. Er bestaat de optie voor het uitbesteden van personeelszaken aan derden, die zich met geautomatiseerde loonadministratie en personeel administratie bezig houden. Veel bedrijven in Europa en Noord-Amerika besteden al hun dagelijkse PZ taken uit aan bedrijven die zijn gespecialiseerd in PZ management.

Maar, een afdeling als PZ kan men niet zo gemakkelijk doen verwijderen of schrappen. De juridische vraagstukken en de medewerking van medewerkers worden met de dag breder en geavanceerder. Medewerker administratie is daarom steeds complexer en dit betekent dat PZ nog steeds een belangrijke afdeling zal vormen in de meeste bedrijven. PZ zal daarom blijven bestaan, maar de afdeling moet evolueren en tred houden met de steeds veranderende wereld van het bedrijfsleven.

Vandaag de dag zijn er duizenden speciaal ontwikkelde PZ software met een breed aanbod van medewerker beheer oplossingen. Deze software heeft enorm bijgedragen aan de digitalisering van personeelszaken in zowel kleine als grote bedrijven.
Een voorbeeld van een software die enorme populariteit heeft gewonnen onder de PZ professionals is ëClustreeí. Met deze software kan de PZ -professional gebruik maken van kunstmatige intelligentie in de verwerking van de gegevens van de PZ.

Andere software die een sleutelrol spelen in de digitalisering van medewerker administratie zijn ëWorkdayí, met een geautomatiseerde loonlijst oplossing, ëTalentsoftí met zijn brede scala aan beheerprogramma’s talent en werknemer, ëAssessfirstí met zijn voorspellende recruitment tools en nog vele anderen.

Waarom PZ Digitale Transformatie Nodig Heeft

PZ moet zeker de digitale transformatie ondergaan als zij relevant en productief wil blijven in de werkomgeving. Bedrijven hoeven niet noodzakelijkerwijs naar onafhankelijke of afzonderlijke werknemer beheer oplossingen te zoeken. De overgang van het gebruik van de oude handmatige PZ processen naar digitale en geautomatiseerde processen is de beste manier om te verzekeren dat PZ relevant blijft in de steeds veranderende werkplek. Werknemers kunnen gemakkelijk worden beheerd door de bedrijven waarvoor zij werken door het gebruik van IT systemen en andere opkomende technologieÎn.

Wereldwijde Talenten Oorlog

Een van de belangrijkste redenen waarom PZ de digitale transformatie moet omarmen is de heersende talenten oorlog die in vrijwel alle uithoeken van de wereld plaats vindt. Het is nu mogelijk voor bedrijven om mensen vanuit de hele wereld aan te nemen. De zoektocht naar talentvolle medewerkers is niet beperkt tot bepaalde geografische gebieden.

PZ afdelingen zijn tegenwoordig op zeer veel plaatsen bezig met het zoeken naar talenten. Dit betekent dat ze niet alleen meer concurreren met PZ afdelingen in hun eigen gebied. De heersende wereldwijde talenten oorlog is reden genoeg voor bedrijven om te zoeken naar meer innovatieve en efficiÎnte manieren om werknemers aan te werven en te behouden.

Veranderende Verwachtingen van de Werknemer

De meerderheid van de wereldwijde beroepsbevolking bestaat uit millenials. Millennials hebben heel andere verwachtingen van hun werkplek als hun oudere collega’s. Ze verwachten simpelweg dat de werkplek anders zal zijn. Zij hechten waarde aan zaken als de ontwikkeling van medewerkers, werk betekenis geven, flexibele werktijden, extern werk, mobiliteit en nog veel meer. De meeste van deze kwesties kunnen worden uitgevoerd of geavanceerd door digitalisering van de medewerker administratie en de meeste andere functies in PZ.

Het initiatief tot digitale transformatie wordt momenteel uitgevoerd in verschillende ondernemingen in alle sectoren van de niche. Digitalisering transformeert diep hoe bedrijven opereren. Digitalisering van PZ helpt specifiek bij het verbeteren van de algehele ervaring van medewerkers in elke werkplek. De menselijke component van elk bedrijf is de kern van het succes. Als werknemers niet tevreden zijn of gelukkig met de ervaring die zij op het werk hebben, zijn ze niet zo productief dan ze zouden moeten zijn. U weet nu waarom PZ de digitale transformatie moet ondergaan.

Overige cases

Contacteer ProcessDelight

Vragen of opmerkingen? Ontdek hoe ProcessDelight het verschil maakt voor uw bedrijfsprocessen. Contacteer ons meteen.

#ProcessDelight bvba
BE0685.868.291
Volg ons